Kuinka kohdentaa rekrytointia? Tunne kohdehakijaryhmäsi!
Valitse sivu

Rekrytoinnissa massamainonnan aikakausi on loppunut. Tulosten saamiseksi viesti täytyy viedä sinne missä tavoitellut ihmiset viettävät aikaa, ja tämä vaatii mm. digimarkkinoinnin osaamista, erilaisten kanavien tuntemista sekä relevanttia sisältöä.

Moni kuitenkin unohtaa tutustua kohdehakijaryhmiinsä ensin – paraskaan digimarkkinoija ei korvaa sisältöä, joka ei puhuttele yleisöään. Selvitä siis aluksi ainakin nämä asiat:

Mitä kohderyhmiä tavoittelet?

Siinä missä markkinoinnissa puhutaan kohderyhmien ostajapersoonista, niin myös rekrytoinnin tehokasta toteuttamista auttaa hakijapersoonien tekeminen. Demografiset tekijät ovat hyvä alku, mutta tarkoituksena on myös yrittää ymmärtää mm. kohdehakijan elämäntyyliä, ongelmia, unelmia ja tarpeita. Esimerkiksi Tuudon työelämätutkimuksissa pureudutaan korkeakouluopiskelijoiden arvoihin ja preferensseihin työelämässä, mikä auttaa ymmärtämään kohdehakijaryhmiä sekä hahmottamaan omia vahvuuksia ja heikkouksia työnantajana.

Minkälainen asemanne on työmarkkinoilla näiden kohderyhmien suhteen? Mikä erottaa teidät muista toimialanne työnantajista?

Tämä kysymys hyödyttää parhaiten rehellistä vastaajaa, ja esimerkiksi tavoitteiden asettamisen kannalta on oleellista tietää mikä nykyinen tilanne on. Joillekin voi olla aiheellista arvioida koko toimialan houkuttelevuutta ja miettiä mikä sen asema on verrattuna muihin toimialoihin, jotka kilpailevat samoista osaajista. Siinä missä erottavan tekijän löytäminen voi olla joskus haastavaa on koko organisaation osallistaminen vastauksen löytämiseksi kannattavaa. Pystyttekö yhdessä löytämään sen mikä erottaa teidät muista? Tämä on arvokasta pohdintaa koko organisaation brändin kannalta.

Mitä kohderyhmäsi arvostavat ja tavoittelevat työelämässä? Toteutuvatko nämä asiat yrityksessänne ja jos toteutuvat, kuinka niistä viestitään?

Jotta ei uppouduta vain oman organisaation ominaisuuksiin ja tavoitteisiin on tärkeää hypätä hakijan kenkiin. Tähän kysymykseen vastaaminen voi olla haastavaa, mutta erilaiset tutkimukset kuten Tuudon työelämäkyselyt antavat hyvää dataa käytännön työskentelyä varten. Myös omien työntekijöiden haastattelu voi antaa jonkinlaista suuntaa. Kun dataa on kerätty, on tärkeää laittaa se hyötykäyttöön ja reflektoida sen perusteella oman organisaationne todellisuutta. Mikä on jo hyvää kohdehakijaryhmiemme silmissä, mitä pitää vielä tuoda esille tai muuttaa?

Mikä on työnantaja-arvolupauksenne näille kohderyhmille? Kuinka työnantaja-arvolupauksenne näkyy viestinnässänne?

Kuten muussakin liiketoiminnassa arvolupaukset ovat toimintamme ytimessä. Niiden pitäisi olla tarkkaan harkittuja ja yhdessä asiakkaan eli tässä tapauksessa työntekijän- ja hakijan kanssa muodostettuja. Tämä kuitenkin riippuu paljon organisaatiosta, mutta kaikille yhteinen tarkoitus on muodostaa puhutteleva ja totuudenmukainen työnantajan arvolupaus. Tämän viestiminen täytyy olla yhtenäistä ja sopia brändin muuhun viestintään.

Tuudo tavoittaa ainutlaatuisella tavalla juuri opiskelijoiden kohderyhmää. Ota yhteyttä ja aloita jopa 100 000 opiskelijan tavoittaminen jo tänään.

Tutustu Tuudon digitaalisiin rekrytointimessuihin täältä!